Home

Facility Dock B.V.

Facility Dock is een advies- en managementbureau, waarbij de prioriteit het optimaal inzetten van de infrastructuur is, dit doen we door te kijken naar de prestaties, risico’s en kosten.

Ons specialisme ligt in het organiseren en optimaliseren van beheerprocessen en onderhoudsprocessen van gebouwen en technische voorzieningen.
Of het nu gaat om procesverbetering of kostenbesparing: wij zoeken voor u het maximale rendement.

Voor gebouweigenaren en beheerorganisaties zijn wij als onafhankelijke specialist een partij die expertise inbrengt, door ondersteuning te leveren bij het uitzetten én volgen van de juiste koers. Hierbij kunt u denken aan instandhouding- en exploitatiebeheer zowel financieel, organisatorisch als technisch.
Het doel is om het beschikbare investeringsbudget optimaal te benutten gedurende de gehele levenscyclus.

Daarbij kijken wij naar:

  • Standaardisatie van processen
  • Verhoging van effectiviteit
  • Voldoen aan regelgeving
  • Inzichtelijk maken en beperken van risico’s

Branches

De branches waarin Facility Dock zich actief bezig houdt zijn als volgt:

  • Zorg en onderwijs
  • Rail Infra
  • Utiliteit
  • Woningbouw