Facility Dock

Facility Dock

Facility Dock is het advies- en managementbureau van Frank van Starrenburg. Mijn specialisme is het organiseren en optimaliseren van beheer- en onderhoudsprocessen van gebouwen en technische voorzieningen. Of het nu gaat om procesverbetering of kostenbesparing. Ik streef met u naar het maximale rendement.

Voor vastgoedeigenaren en beheerorganisaties is Facility Dock de onafhankelijke specialist, een partij die expertise inbrengt. Dit doe ik door ondersteuning te leveren bij het uitzetten én volgen van de juiste koers. Hierbij kunt u denken aan instandhouding- en exploitatiebeheer zowel op financieel, organisatorisch als technisch vlak. Met als doel om het beschikbare investeringsbudget optimaal te benutten gedurende de gehele levenscyclus.

Facility Dock kan u helpen bij:

Standaardisatie van processen
Verhoging van effectiviteit
Voldoen aan wet- en regelgeving
Inzichtelijk maken en beperken van risico’s

Branches

De branches waarin Facility Dock actief is: