Diensten

Diensten

Onze oplossingen worden op pragmatische wijze geïmplementeerd. Hierbij worden de huidige processen, denk- en werkwijze binnen de organisatie geanalyseerd en waar nodig bijgesteld. We maken een afweging en bepalen of preventief dan wel correctief onderhoud nodig is. Dit in relatie tot het risico, het financiële rendement en de operationele prestatie.

Facility Dock streeft naar een continue verbetering van onderhoudsprocessen binnen uw organisatie en de beheersbaarheid daarvan. Ons blijvende uitgangspunt hierin is maximale opbrengst en minimale kosten.

Organisatie

 • In kaart brengen van processen onderhoudsorganisatie afgestemd op organisatiedoelstellingen en deze vertalen naar onderhoudsdoelstellingen
 • Advisering bij opzetten onderhoudsorganisatie
 • Advisering bij reorganisatie en opzetten onderhoudsorganisatie
 • Interim management (Asset en Maintenance Management)
 • Advisering bij uit-en inbestedings vraagstukken
 • Volledig uitbesteden Technisch Beheer
 • Interieurconcepten en huisvestingscoördinatie
 • Directievoering en toezicht
 • Begeleiding aanbestedingstrajecten
 • Integraal Facility Management

 

Onderhoud

 • Inspecties, scans en audits zoals NEN 2767 en BOEI inspecties
 • Integraal Adviseur Vastgoed (IAV) en Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV – W/E) gediplomeerd
 • EPA-U, EPA-W, greencalc
 • Opstellen Meerjaren onderhouds/investerings plannen
 • Advisering bij Life Cycle Engineering
 • Advisering bij ontwikkeling en implementatie bij diverse onderhoudsmodellen, o.a. FMECA, RCM, TPM
 • Advisering bij bepalen onderhoudsbeleid
 • Uitvoering en implementatie Risicoanalyse

 

Management Systemen

 • Implementatie Management Systemen (FMIS/CMMS)
 • Opstellen procedures / instructiekaarten rondom het gebruik van Management Systemen
 • Advisering bij ontwikkeling van prestatie-indicatoren en stuur / management informatie
 • Interim Functioneel en Data beheer Management Systemen
 • Toepassing RFID

 

Engineering

 • Technisch ontwerp van duurzame gebouwen
 • Bestekken uitwerken en controleren, zowel voor onderhoud als nieuwbouw / renovatie
 • Ontwikkeling noodvoorziening plannen voor gebouwen